آزمايشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري

آزمايشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري

ناشر : علوم رايانه

- نويسنده: مرتضي سالاري‌اخگر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري

آزمايشگاه شبكه‌هاي كامپيوتري

ناشر : به‌آوران

- نويسنده: محمد اردويي

قیمت : ۰ ریال

آزمايشگاه كامپيوتر

آزمايشگاه كامپيوتر

ناشر : انتشارات خط اول

- نويسنده: عباسعلي رضايي - نويسنده: Abbas Ali Rezaei

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


آزمايشگاه كامپيوتر

آزمايشگاه كامپيوتر

ناشر : درخشش

- نويسنده: عباسعلي رضائي - نويسنده: محمدهادي زاهدي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه گرافيك كامپيوتري : اجراي بيش از صد برنامه‌ي...

آزمايشگاه گرافيك كامپيوتري : اجراي بيش از صد برنامه‌ي...

ناشر : شريف‌زاده

- نويسنده: م‍ن‍اف‌ ش‍ري‍ف‌زاده‌

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه مدارهاي منطقي (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

آزمايشگاه مدارهاي منطقي (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نيشابور)

- نويسنده: علي معماري - نويسنده: طيبه فيضي

قیمت : ۴۸۰۰۰ ریال


‏‫آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر

‏‫آزمايشگاه مدارهاي منطقي و معماري كامپيوتر

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهر قدس

- نويسنده: ماني زارعي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه مدارهاي منطقي: قابل استفاده براي كليه دانشجويان رشته برق و كامپيوتر

آزمايشگاه مدارهاي منطقي: قابل استفاده براي كليه دانشجويان رشته برق و كامپيوتر

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات

- نويسنده: مينا اسلامي جيد

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمايشگاه معماري كامپيوتر (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

آزمايشگاه معماري كامپيوتر (قابل استفاده براي كليه‌ي دانشجويان رشته برق و كامپيوتر)

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نيشابور)

- نويسنده: علي معماري - نويسنده: طيبه فيضي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال


الكترونيك كاربردي: آزمايشگاه الكترونيك 1 (براي دانشجويان مهندسي برق، مهندسي پزشكي و مهندسي كامپيوتر)

الكترونيك كاربردي: آزمايشگاه الكترونيك 1 (براي دانشجويان مهندسي برق، مهندسي پزشكي و مهندسي كامپيوتر)

ناشر : نگاران سبز

- نويسنده: ناصر حافظي‌مطلق - نويسنده: غلامرضا يزداني‌شوكند

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

‏‫حل مسايل ++C‬ : (آزمايشگاه كامپيوتر مرجع كامل)

‏‫حل مسايل ++C‬ : (آزمايشگاه كامپيوتر مرجع كامل)

ناشر : فناوري نوين

- نويسنده: رم‍ض‍ان‌ ع‍ب‍اس‌ن‍ژاد ورزي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال