آمار كاربردي (به زبان ساده)

آمار كاربردي (به زبان ساده)

ناشر : موسسه فرهنگي هنري شهيد آويني

- نويسنده: ژيل گرينون - نويسنده: سوزان ويو

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

روش تحقيق و آمار: با تاكيد بر تحقيق كاربردي (به زبان ساده)

روش تحقيق و آمار: با تاكيد بر تحقيق كاربردي (به زبان ساده)

ناشر : ساكو

- نويسنده: مهناز عرب - ويراستار: سحر موسوي‌نسب

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال