آيين‌نامه اتصالات در سازه‌هاي فولادي

آيين‌نامه اتصالات در سازه‌هاي فولادي

ناشر : معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مركز اسناد، مدارك و انتشارات

- نويسنده: معاونت نظارت راهبردي دفتر نظام فني اجرايي رياست جم

قیمت : ۴۳۰۰۰ ریال