‏‫آشنايي با منابع تاريخ اسلام از (ابن‌اسحاق تا ابن‌خلدون)

‏‫آشنايي با منابع تاريخ اسلام از (ابن‌اسحاق تا ابن‌خلدون)

ناشر : سيمرغ خراسان

- نويسنده: مجتبي داودي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

ابن خلدون

ابن خلدون

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: اميد پارسايي‌فر - زيرنظر: شوراي كارشناسي دفتر انتشارات كمك‌آموزشي

قیمت : ۳۳۰۰۰ ریال

ابن خلدون و آينده جهان مدرن

ابن خلدون و آينده جهان مدرن

ناشر : انتشارات شفاف

- نويسنده: مهدي حبيب‌الهي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


ابن خلدون و تاريخ

ابن خلدون و تاريخ

ناشر : پژوهشكده تاريخ اسلام

- نويسنده: محمد طالبي - مترجم: محسن حسني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ابن‌خلدون نخستين جامعه‌شناس مسلمان(جامعه)

ابن‌خلدون نخستين جامعه‌شناس مسلمان(جامعه)

ناشر : جامعه‌شناسان

- نويسنده: سيدمحمد ثقفي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

ابوحنيفه، ابن رشد، ابن خلدون و امام خميني (ره) "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ابوحنيفه، ابن رشد، ابن خلدون و امام خميني (ره) "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- گردآورنده: دپارتمان‌علوم‌سياسي‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


انديشه اجتماعي متفكران مسلمان از فارابي تا ابن خلدون

انديشه اجتماعي متفكران مسلمان از فارابي تا ابن خلدون

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)

- نويسنده: تقي آزادارمكي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

بررسي متون تخصصي از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن كريم؛ نهج‌البلاغه؛ امالي الشريف‌المرتضي؛ مقدمه ابن خلدون)

بررسي متون تخصصي از جهت فن اعراب و ترجمه (قرآن كريم؛ نهج‌البلاغه؛ امالي الشريف‌المرتضي؛ مقدمه ابن خلدون)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: بابك فرزانه

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال