ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهيم و روش‌ها

ادغام داده‌ها در سنجش از دور مفاهيم و روش‌ها

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: فرهاد صمدزادگان - نويسنده: فاطمه طبيب‌محمودي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال