۶ راز موفقيت استارتاپ : چگونه اشتياق كارآفريني خود را به كسب و كاري پررونق تبديل كنيد

۶ راز موفقيت استارتاپ : چگونه اشتياق كارآفريني خود را به كسب و كاري پررونق تبديل كنيد

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

- نويسنده: جان بردبري - نويسنده: John Bradberry

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

از جان آفريني تا كارآفريني

از جان آفريني تا كارآفريني

ناشر : تايماز

- نويسنده: غلامرضا قاسمي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال