اصول سرپرستي در تربيت بدني

اصول سرپرستي در تربيت بدني

ناشر : سازمان مدارس آزاد اسلامي (سما)، پيام سما

- نويسنده: ابوالقاسم پورنقي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي در سازمان

اصول سرپرستي در سازمان

ناشر : ‌ كتاب آوا

- نويسنده: سيدضياءالدين سيدي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي در سازمان‌ها و مراكز آموزشي

اصول سرپرستي در سازمان‌ها و مراكز آموزشي

ناشر : مهراج

- نويسنده: فرشاد مه‌نگار

قیمت : ۰ ریال


اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : اميران

- نويسنده: محمود بهار‌لو

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : هيمه

- نويسنده: فاطمه تقواي‌سليمي

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : انتشارات ميرماه

- نويسنده: معصومه پيريايي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : فرصت جهش

- نويسنده: علي‎‌محمد فرهادي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : ‏‫ نوآوران

- نويسنده: سميرا تقوي حسنارودي

قیمت : ۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان

اصول سرپرستي سازمان

ناشر : آوانگارد

- نويسنده: سيده‌ام‌كلثوم سيدالنگي

قیمت : ۰ ریال


اصول سرپرستي سازمان با رويكرد مديريت اسلامي

اصول سرپرستي سازمان با رويكرد مديريت اسلامي

ناشر : كانون پژوهش

- نويسنده: حسن نريماني

قیمت : ۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان و مديريت

اصول سرپرستي سازمان و مديريت

ناشر : انديشه خلاق

- نويسنده: رضا قديمي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

اصول سرپرستي سازمان‌هاي نوين

اصول سرپرستي سازمان‌هاي نوين

ناشر : دانشگاه فني و حرفه‌اي

- نويسنده: آذرچهر صحت

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال