افسانه‌هاي كردي

افسانه‌هاي كردي

ناشر : جامي

- مترجم: كريم كشاورز - نويسنده: مارگاريتا رودنكو

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال

ديو و پري در افسانه‌هاي مازندران : رويكردي اسطوره‌شناسي

ديو و پري در افسانه‌هاي مازندران : رويكردي اسطوره‌شناسي

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- نويسنده: فاطمه شمسي

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال