الگوساز و برشكار لباس زنانه

الگوساز و برشكار لباس زنانه

ناشر : انتشارات تشكري

- نويسنده: اكرم تشكري

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

الگوساز و برشكار لباس زنانه (تست)

الگوساز و برشكار لباس زنانه (تست)

ناشر : نقش آفرينان بابكان

- نويسنده: معصومه محمدي‌القار - نويسنده: اكرم تشكري

قیمت : ۴۸۰۰۰۰ ریال

الگوساز و برشكار لباس زنانه (تك‌دوزي)

الگوساز و برشكار لباس زنانه (تك‌دوزي)

ناشر : نمايه سبز (وابسته به موسسه فرهنگي هنري نمايه جوان)

- گردآورنده: معصومه طاهري‌سرشت

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال


مجموعه سوالات الگوساز و برشكار لباس زنانه

مجموعه سوالات الگوساز و برشكار لباس زنانه

ناشر : نقش آفرينان طنين بابكان

- نويسنده: معصومه محمدي‌القار

قیمت : ۰ ریال

مجموعه سوالات الگوساز و برشكار لباس زنانه

مجموعه سوالات الگوساز و برشكار لباس زنانه

ناشر : نقش آفرينان طنين بابكان

- نويسنده: معصومه محمدي‌القار

قیمت : ۰ ریال