بازي‌هاي سنگ

بازي‌هاي سنگ

ناشر : شهر قلم

- نويسنده: معصومه پورطاهريان

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

بازي‌هاي گرسنگي

بازي‌هاي گرسنگي

ناشر : در دانش بهمن

- نويسنده: سوزان كالينز - مترجم: محمدرضا قليچ‌خاني

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

بازي‌هاي گرسنگي زاغ مقلد

بازي‌هاي گرسنگي زاغ مقلد

ناشر : در دانش بهمن

- نويسنده: سوزان كالينز - مترجم: شهناز كميلي‌زاده

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


بازي‌هاي گرسنگي: آتش سوزي

بازي‌هاي گرسنگي: آتش سوزي

ناشر : در دانش بهمن

- نويسنده: سوزان كالينز - مترجم: شهناز كميلي‌زاده

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

هفت‌سنگ (14 بازي از بهترين بازي‌هاي دنيا)

هفت‌سنگ (14 بازي از بهترين بازي‌هاي دنيا)

ناشر : پيشتاز دانش

- به‌اهتمام: رضا حقي - به‌اهتمام: فريده پوراكبري

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال