بايسته‌هاي فرهنگ، اقتصاد و مديريت جهادي

بايسته‌هاي فرهنگ، اقتصاد و مديريت جهادي

ناشر : زمزم هدايت

- نويسنده: علي قاسمي - نويسنده: سيدركن‌الدين رشيدي‌آل‌هاشم

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال