بيمه‌هاي مهندسي از تئوري تا عمل (صدور – خسارت – كارشناسي) دوره دو جلدي

بيمه‌هاي مهندسي از تئوري تا عمل (صدور – خسارت – كارشناسي) دوره دو جلدي

ناشر : بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه

- نويسنده: سيدكاظم ملكوتي - نويسنده: وحيد باقري تجريشي

قیمت : ۱۵۱۰۰۰۰ ریال