تئوري‌هاي روابط بين‌الملل

تئوري‌هاي روابط بين‌الملل

ناشر : راهبرد انديشه

قیمت : ۰ ریال

تئوري‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجي: مجموعه علوم سياسي

تئوري‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجي: مجموعه علوم سياسي

ناشر : مكتب ماهان

- نويسنده: مجيد روحي‌دهبنه

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


توافق هسته‌اي ايران و 5+1 از منظر تئوري‌هاي روابط بين‌الملل

توافق هسته‌اي ايران و 5+1 از منظر تئوري‌هاي روابط بين‌الملل

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد اراك

- نويسنده: محمود شهيدي

قیمت : ۰ ریال

خلاصه مباحث اساسي آزمون ورودي دكتراي تخصصي (Ph.D) علوم سياسي (تئوري‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجي)

خلاصه مباحث اساسي آزمون ورودي دكتراي تخصصي (Ph.D) علوم سياسي (تئوري‌هاي روابط بين‌الملل و سياست خارجي)

ناشر : پردازش

- تهيه كننده: مهدي صفرپور - تهيه كننده: سجاد جمشيدي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال