آموزش المپيك: آرمان المپيك در آموزش ورزش‌هاي نوين، تاريخچه و گسترش آموزش المپيك، مفاهيم تعليمي و روش‌هاي تدريس

آموزش المپيك: آرمان المپيك در آموزش ورزش‌هاي نوين، تاريخچه و گسترش آموزش المپيك، مفاهيم تعليمي و روش‌هاي تدريس

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

- مترجم: مهرزاد حميدي - نويسنده: نول رولاند

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

تاريخ تربيت بدني (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

تاريخ تربيت بدني (رشته تربيت بدني و علوم ورزشي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

- ويراستار: حسن خلجي - نويسنده: محمد كاشف

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تاريخ تربيت بدني و ورزش

تاريخ تربيت بدني و ورزش

ناشر : بامداد كتاب

- ويراستار: سارا روغني - نويسنده: الهام فرهادفر

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


تاريخ تربيت بدني و ورزش

تاريخ تربيت بدني و ورزش

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: محمدرضا اسمعيلي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

تاريخ تربيت بدني و ورزش (ويرايش جديد)

تاريخ تربيت بدني و ورزش (ويرايش جديد)

ناشر : نشر ورزش

- نويسنده: الهام فرهادفر

قیمت : ۰ ریال

تاريخ تربيت بدني و ورزش : سيري در بازي‌هاي آسيايي ۱۹۱۳ تا ۲۰۱۴

تاريخ تربيت بدني و ورزش : سيري در بازي‌هاي آسيايي ۱۹۱۳ تا ۲۰۱۴

ناشر : آواي ظهور

- نويسنده: مهدي شهبازي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


تاريخ تربيت بدني و ورزش‌ها( ايران و جهان)

تاريخ تربيت بدني و ورزش‌ها( ايران و جهان)

ناشر : طلايي پويندگان دانشگاه

- نويسنده: علي كروكي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تاريخ تربيت‌ بدني و علوم ورزشي

تاريخ تربيت‌ بدني و علوم ورزشي

ناشر : مجموعه ورزشي شمال مرعش

- نويسنده: رح‍ي‍م‌ رم‍ض‍ان‍ي‌ن‍ژاد

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

تاريخ شفاهي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

تاريخ شفاهي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

- نويسنده: نازنين راسخ

قیمت : ۰ ریال


تاريخچه و كليات اماكن و تاسيسات ورزشي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

تاريخچه و كليات اماكن و تاسيسات ورزشي "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌تربيت‌‌بدني‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۱۰۴۰۰۰ ریال

مقالات جامعه‌شناسي، حقوق، تاريخ و فلسفه ورزشي

مقالات جامعه‌شناسي، حقوق، تاريخ و فلسفه ورزشي

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي، انتشارات

قیمت : ۰ ریال