تمرين‌هاي تريل (اپوس 7) و تمرين‌هاي دوبل نت‌ها (اپوس 9) براي ويلن

تمرين‌هاي تريل (اپوس 7) و تمرين‌هاي دوبل نت‌ها (اپوس 9) براي ويلن

ناشر : چنگ

- نويسنده: اوتاكار شوچيك - مترجم: واحد آموزش و پژوهش موسيقي انتشارات چنگ

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

تمرين‌هاي تريل (اپوس 7) و تمرين‌هاي دوبل نت‌ها (اپوس 9) براي ويلن

تمرين‌هاي تريل (اپوس 7) و تمرين‌هاي دوبل نت‌ها (اپوس 9) براي ويلن

ناشر : چنگ

- نويسنده: اوتاكار شوچيك - مترجم: واحد آموزش و پژوهش موسيقي انتشارات چنگ

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال