برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي سكونتگاه‌هاي روستايي

برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي، اجتماعي و كالبدي سكونتگاه‌هاي روستايي

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف‌آباد

- نويسنده: داوودعلي سپياني

قیمت : ۰ ریال


برنامه‌ريزي، توسعه و ديدگاه‌هاي اقتصادي

برنامه‌ريزي، توسعه و ديدگاه‌هاي اقتصادي

ناشر : مداد مشكي

- نويسنده: نسيم مسعودي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

‏‫تاثير واردات بر اشتغال بخش صنعت ايران با (رويكرد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي‬)

‏‫تاثير واردات بر اشتغال بخش صنعت ايران با (رويكرد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي‬)

ناشر : سبز رايان‌گستر

- نويسنده: زينت‌السادات حسيني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

ناشر : انتشارات ابن‌سكيت

- نويسنده: اصغر كرد عليوند

قیمت : ۰ ریال


توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

ناشر : سخنوران

- نويسنده: منصور محمدي راد

قیمت : ۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

ناشر : خردمندان

- نويسنده: امير كلانترمهرجردي - نويسنده: مولود عصاري

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

ناشر : آواي نور

- نويسنده: محمود حائريان‌اردكاني

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

ناشر : فرانما

- نويسنده: بهنام مرادي - نويسنده: فريد صفتي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي

ناشر : روان‌شناسي و هنر

- نويسنده: مرضيه حاجي‌سروستاني - نويسنده: محمود حق‌وردي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي "با رويكرد توسعه انساني"

توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي "با رويكرد توسعه انساني"

ناشر : نورعلم

- نويسنده: عليرضا شكيبايي - نويسنده: سمانه خاتمي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال