«حقوق و اقتصاد مسئوليت مدني»

«حقوق و اقتصاد مسئوليت مدني»

ناشر : قوه قضاييه ، مركز مطبوعات و انتشارات

قیمت : ۰ ریال

100 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده حقوق مدني

100 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده حقوق مدني

ناشر : چتر دانش

- تدوين: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال


170 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده حقوق مدني

170 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده حقوق مدني

ناشر : چتر دانش

- تدوين: دلاور برادران

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال

188 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده حقوق مدني

188 پرسش چهارگزينه‌اي برگزيده حقوق مدني

ناشر : چتر دانش

- تدوين: گروه علمي موسسه آموزش عالي آزاد چتر دانش

قیمت : ۳۵۰۰۰ ریال


‏‫۱۵۶۰ نكته كليدي حقوق مدني‬‬

‏‫۱۵۶۰ نكته كليدي حقوق مدني‬‬

ناشر : چتر دانش

- نويسنده: حامد حق‌رضايي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


۴۰۰ سوال تكميلي حقوق مدني

۴۰۰ سوال تكميلي حقوق مدني

ناشر : مهرگان مبين

- نويسنده: سمانه رستگار

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

555 ماده از قانون مدني برگزيده و كاربردي در آزمون‌هاي حقوقي

555 ماده از قانون مدني برگزيده و كاربردي در آزمون‌هاي حقوقي

ناشر : چتر دانش

- نويسنده: الهام مختاري‌محمدي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال