آكادمي خون‌آشام

آكادمي خون‌آشام

ناشر : نشر باژ

- نويسنده: ريچل ميد - نويسنده: Richelle Mead

قیمت : ۵۰۰۰۰۰ ریال

اسكلت خون آشام

اسكلت خون آشام

ناشر : نشر هوپا

- نويسنده: محمدرضا شمس‌ - نويسنده: Mohammad Reza Shams

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

اشتياق: مجموعه خاطرات استفان، خاطرات خون‌آشام

اشتياق: مجموعه خاطرات استفان، خاطرات خون‌آشام

ناشر : ‏‫ ويدا

- نويسنده: ‏‫ليزا ج.‬ اسميت - نويسنده: L. J. Smith

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال


افسون‌شده : خاطرات استفان «خاطرات خون‌آشام‮‬»

افسون‌شده : خاطرات استفان «خاطرات خون‌آشام‮‬»

ناشر : ويدا

- نويسنده: ‏‫ليزا ج.‬ اسميت - نويسنده: L. J. Smith

قیمت : ۰ ریال

اوي در سرزمين خون‌آشام‌ها(گيسا) ^

اوي در سرزمين خون‌آشام‌ها(گيسا) ^

ناشر : گيسا

- مترجم: مونا حسيني - نويسنده: كرستن وايت

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

بيداري: دفترچه‌ي خاطرات يك خون‌آشام

بيداري: دفترچه‌ي خاطرات يك خون‌آشام

ناشر : ويدا

- مترجم: محمد حسيني‌مقدم - نويسنده: ليزا‌جي. اسميت

قیمت : ۱۳۰۰۰ ریال


پرونده‌ي گربه‌ي خون‌آشام

پرونده‌ي گربه‌ي خون‌آشام

ناشر : كتاب پنجره

- مترجم: فرزاد فربد - نويسنده: جان اريكسون

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

پناهگاه: خاطرات استفان، خاطرات خون آشام

پناهگاه: خاطرات استفان، خاطرات خون آشام

ناشر : ‏‫ ويدا

- نويسنده: ‏‫ليزا ج.‬ اسميت - نويسنده: L. J. Smith

قیمت : ۲۴۰۰۰۰ ریال

تابوت خون آشام : كتابي از درون روياهاي من

تابوت خون آشام : كتابي از درون روياهاي من

ناشر : انتشارات شما

- نويسنده: آفرنگ‌ به‌آفرين

قیمت : ۰ ریال


تعطيلات خون آشام

تعطيلات خون آشام

ناشر : آواي ونداد

- مترجم: مريم صالحي - نويسنده: رون روي

قیمت : ۲۶۰۰۰ ریال

تعطيلات خون آشام: به گرين لان خوش آمديد

تعطيلات خون آشام: به گرين لان خوش آمديد

ناشر : گل آذين

- نويسنده: رن روي - نويسنده: Ron Roy

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال