آتش‌كاري در معادن: شناخت مواد منفجره حفر چال، خرج‌گذاري، مواد منفجره ايران

آتش‌كاري در معادن: شناخت مواد منفجره حفر چال، خرج‌گذاري، مواد منفجره ايران

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميركبير

- نويسنده: رحمت‌الله استوار

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

آزمايش‌ها در مهندسي و علم مواد

آزمايش‌ها در مهندسي و علم مواد

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: ‏‫كتي اچ. سي.‬ شو - نويسنده: Cathy H. C. Hsu

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

‏‫آزمايشگاه مكانيك مواد با SolidWorks Simulation 2016‮‬

‏‫آزمايشگاه مكانيك مواد با SolidWorks Simulation 2016‮‬

ناشر : حريم دانش

- نويسنده: مجتبي خاتون‌آبادي

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


آزمون مواد

آزمون مواد

ناشر : دانشگاه فردوسي مشهد

- نويسنده: ورنون جان - مترجم: علي حائريان‌اردكاني

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال

آزمون و ارزيابي غيرمخرب مواد

آزمون و ارزيابي غيرمخرب مواد

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

- نويسنده: جايامانگال پراساد - نويسنده: سي.جي. كريشناداس‌ناير

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


آزمون‌هاي خواص مكانيكي و مقاومت مصالح مواد

آزمون‌هاي خواص مكانيكي و مقاومت مصالح مواد

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

- نويسنده: احمد كيواني

قیمت : ۰ ریال

آزمون‌هاي غير مخرب كنترل كيفيت مواد غذايي

آزمون‌هاي غير مخرب كنترل كيفيت مواد غذايي

ناشر : دانشگاه فني و حرفه اي

قیمت : ۰ ریال

آزمون‌هاي ميكروب‌شناسي و شيمي مواد غذايي

آزمون‌هاي ميكروب‌شناسي و شيمي مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري

- نويسنده: پيمان غلام‌نژاد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


‏‫آسيب‌شناسي سوءمصرف موادمخدر در نوجوانان‮‬

‏‫آسيب‌شناسي سوءمصرف موادمخدر در نوجوانان‮‬

ناشر : سنجش و دانش

- نويسنده: مجيد مكاري مقدم

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با آزمون مهارت وكاربرد آن درآزمايشگاه‌هاي تجزيه مواد غذايي

آشنايي با آزمون مهارت وكاربرد آن درآزمايشگاه‌هاي تجزيه مواد غذايي

ناشر : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور

قیمت : ۰ ریال

آشنايي با آناليز فازي نانومواد با استفاده از نرم‌افزار X'Pert HighScore

آشنايي با آناليز فازي نانومواد با استفاده از نرم‌افزار X'Pert HighScore

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

- نويسنده: صاحبعلي منافي - نويسنده: سيدحسين بديعي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال