دانشنامه نظريات كارآفريني

دانشنامه نظريات كارآفريني

ناشر : موسسه كار و تامين اجتماعي

- نويسنده: جهانگير يداللهي فارسي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال