درسهايي از قرآن (به زبان آلبانيايي)

درسهايي از قرآن (به زبان آلبانيايي)

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

- نويسنده: محسن قرائتي - مترجم: عبدالله آگيم

قیمت : ۸۵۰۰۰ ریال

درسهايي از قرآن (به زبان آلبانيايي)

درسهايي از قرآن (به زبان آلبانيايي)

ناشر : مركز بين‌المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)

- نويسنده: محسن قرائتي - مترجم: عبدالله آگيم

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال