رضاخان و توسعه ايران

رضاخان و توسعه ايران

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

- بازنويسي: منوچهر محمدي - نويسنده: سيدحسين فلاح‌زاده

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال