روش سريع تراختنبرگ در حساب

روش سريع تراختنبرگ در حساب

ناشر : مهرويستا

- نويسنده: آن كاتلر - نويسنده: رودلف مك‌شين

قیمت : ۴۴۰۰۰۰ ریال