آموزش كاربردي زبان بدن

آموزش كاربردي زبان بدن

ناشر : صفر تا صد

عارف شيرازي


اسرار زبان بدن

اسرار زبان بدن

ناشر : نسل نوانديش

امير طاهري

اسرار زبان بدن

اسرار زبان بدن

ناشر : نسل نوانديش

ثريا شريفي

اسرار زبان بدن = The secrets of body language

اسرار زبان بدن = The secrets of body lan ...

ناشر : فراروان‌شناسي

احمد علامه‌فلسفي


‏‫اصول مذاكره و زبان بدن در صنعت پوشاك

‏‫اصول مذاكره و زبان بدن در صنعت پوشاك

ناشر : پيام كتاب

اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ آق‍اح‍س‍ي‍ن‌ ش‍ي‍رازي‌


اصول و فنون زبان بدن

اصول و فنون زبان بدن

ناشر : نشر الهه شرقي

م‍ي‍رك‍م‍ال‌ م‍ي‍رن‍ص‍ي‍ري‌