شناخت‌درماني هيجان‌مدار

شناخت‌درماني هيجان‌مدار

ناشر : انتشارات ابن‌سينا

- نويسنده: ‏‫ مايكل ج.‏‬ پاور - نويسنده: Michael J. Power

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال