بر اساس زندگي سردار شهيد محمد بروجردي: فرمانده سپاه كردستان

بر اساس زندگي سردار شهيد محمد بروجردي: فرمانده سپاه كردستان

ناشر : نشر دارخوين

- نويسنده: حامد شاه‌مرادي

قیمت : ۰ ریال

روزي، روزگاري، مردي ...: بر اساس زندگي شهيد محمد بروجردي

روزي، روزگاري، مردي ...: بر اساس زندگي شهيد محمد بروجردي

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سروش)

- نويسنده: حسين فتاحي

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

شبيه مسيح : سخنراني‌ها و خاطرات شهيد محمد بروجردي

شبيه مسيح : سخنراني‌ها و خاطرات شهيد محمد بروجردي

ناشر : انتشارات ۲۲ [بيست و دو] بهمن

- نويسنده: علي‌اكبر عليزاده‌برمي

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


شهيد بروجردي

شهيد بروجردي

ناشر : موسسه‌ فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان

- نويسنده: محمدابراهيم حسن‌بيگي - زيرنظر: شوراي كارشناسي دفتر انتشارات كمك‌آموزشي

قیمت : ۲۲۰۰۰ ریال

شهيد محمد بروجردي

شهيد محمد بروجردي

ناشر : صرير

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

فرازهايي از زندگي سردار سرتيپ شهيد رجبعلي محمدزاده

فرازهايي از زندگي سردار سرتيپ شهيد رجبعلي محمدزاده

ناشر : نشر ايمان‌پور

- نويسنده: مرضيه ظريف بروجرديان

قیمت : ۰ ریال


فرازهايي از زندگي سردار سرتيپ شهيد محمدجواد مهديان‌پور

فرازهايي از زندگي سردار سرتيپ شهيد محمدجواد مهديان‌پور

ناشر : نشر ايمان‌پور

- نويسنده: مرضيه ظريف بروجرديان

قیمت : ۰ ریال

محمد؛ مسيح كردستان : زندگي‌نامه داستاني شهيد محمد بروجردي

محمد؛ مسيح كردستان : زندگي‌نامه داستاني شهيد محمد بروجردي

ناشر : روايت فتح

- نويسنده: ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍ودزاده‌

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال

مسيح كردستان: زندگينامه سردار شهيد محمد بروجردي

مسيح كردستان: زندگينامه سردار شهيد محمد بروجردي

ناشر : ملك اعظم

- ويراستار: محمد خسروي‌راد - نويسنده: نصرت‌الله محمودزاده

قیمت : ۵۲۰۰۰ ریال