‏‫سازمان و معماري كامپيوتر طراحي براي كارايي بهتر

‏‫سازمان و معماري كامپيوتر طراحي براي كارايي بهتر

ناشر : علوم رايانه

- نويسنده: وي‍ل‍ي‍ام‌ اس‍ت‍ال‍ي‍ن‍گ‍ز - نويسنده: William Stallings

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

طراحي و معماري كامپيوتر

طراحي و معماري كامپيوتر

ناشر : باغاني

- نويسنده: ديويد پترسون - نويسنده: جان هنسي

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

طراحي و معماري كامپيوتر همراه با پاسخ‌نامه تشريحي سؤالات

طراحي و معماري كامپيوتر همراه با پاسخ‌نامه تشريحي سؤالات

ناشر : سبز رايان گستر

- نويسنده: مهسا محمدي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال


طراحي و معماري كامپيوتر: تلاقي سخت افزار / نرم افزار

طراحي و معماري كامپيوتر: تلاقي سخت افزار / نرم افزار

ناشر : نياز دانش

- نويسنده: ‏‫ديويد ا.‬ پاترسون - نويسنده: David A. Patterson

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

طراحي، معماري و سازمان كامپيوتر: واسط سخت‌افزار / نرم‌افزار

طراحي، معماري و سازمان كامپيوتر: واسط سخت‌افزار / نرم‌افزار

ناشر : موسسه علمي فرهنگي نص

- نويسنده: ديويد پترسون - نويسنده: جان هنسي

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال