كتاب آبي تعميرات موبايل سخت‌افزار و نرم‌افزار...

كتاب آبي تعميرات موبايل سخت‌افزار و نرم‌افزار...

ناشر : آفرنگ

- نويسنده: مهدي كاردان ملكي نژاد

قیمت : ۹۸۰۰۰۰ ریال

كتاب آبي تعميرات موبايل نرم‌افزار، سخت‌افزار

كتاب آبي تعميرات موبايل نرم‌افزار، سخت‌افزار

ناشر : آفرنگ

- نويسنده: مهدي كاردان - تدوين: رابعه رزمجويي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال