ماجراجويي‌هاي جهاني امريكا : از جنگ جهاني دوم تا تهاجم به عراق

ماجراجويي‌هاي جهاني امريكا : از جنگ جهاني دوم تا تهاجم به عراق

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

- نويسنده: ‏‫ مايكل ج.‬ ساليوان - نويسنده: Michael J. Sullivan

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال