مجموعه آزمونهاي ترمي درس مديريت تكنولوژي و نوآوري(همراه با پاسخنامه)

مجموعه آزمونهاي ترمي درس مديريت تكنولوژي و نوآوري(همراه با پاسخنامه)

ناشر : سخنوران

- نويسنده: ع‍ل‍ي‌ س‍ع‍ي‍دي‌ راد

قیمت : ۰ ریال

مديريت استراتژيك نوآوري تكنولوژيك

مديريت استراتژيك نوآوري تكنولوژيك

ناشر : دفتر پژوهشهاي فرهنگي

- نويسنده: مليسا شيلينگ - مترجم: محمد تقي‌زاده‌مطلق

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


مديريت تكنولوژي و نوآوري

مديريت تكنولوژي و نوآوري

ناشر : ترمه

- نويسنده: رضا نجف‌بيگي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مديريت تكنولوژي و نوآوري

مديريت تكنولوژي و نوآوري

ناشر : نورا

- نويسنده: م‍ح‍م‍دع‍ل‍ي‌ ح‍ق‍ي‍ق‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

مديريت تكنولوژي و نوآوري

مديريت تكنولوژي و نوآوري

ناشر : انتشارات شاپورخواست

قیمت : ۰ ریال


مديريت تكنولوژي و نوآوري در سازمان

مديريت تكنولوژي و نوآوري در سازمان

ناشر : انتشارات پژوهش‌هاي دانشگاه

- نويسنده: فرهاد معادي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

مديريت نوآوري و تكنولوژي

مديريت نوآوري و تكنولوژي

ناشر : بازتاب

- نويسنده: مارك داجسون - نويسنده: ديويد گن

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال