جنگ و صلح: بررسي مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

جنگ و صلح: بررسي مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: سيدعليرضا ازغندي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

درآمدي بر مهم‌ترين مسائل و مفاهيم نظامي استراتژيك معاصر

درآمدي بر مهم‌ترين مسائل و مفاهيم نظامي استراتژيك معاصر

ناشر : دانشگاه يزد

- نويسنده: الهام رسولي‌ثاني‌آبادي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال

مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: جليل روشندل - نويسنده: سيدعليرضا ازغندي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال


مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها(سمت)، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: ب‍ه‍ادر ام‍ي‍ن‍ي‍ان‌

قیمت : ۲۳۰۰۰۰ ریال

‏‫نكات كليدي مسائل نظامي و استراتژيكي معاصر‬

‏‫نكات كليدي مسائل نظامي و استراتژيكي معاصر‬

ناشر : نشر تيسا

- نويسنده: الهامه پايدار

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال