مناسبات اخلاق و فقه در گفت‌و‌گوي انديشوران

مناسبات اخلاق و فقه در گفت‌و‌گوي انديشوران

ناشر : معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

- به‌اهتمام: محمد هدايتي - ويراستار: محمدباقر انصاري

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

مناسبات فقه و اخلاق

مناسبات فقه و اخلاق

ناشر : نگاه معاصر

- نويسنده: محمد هدايتي

قیمت : ۳۳۰۰۰۰ ریال