منتخبي از آثار طنز ايران

منتخبي از آثار طنز ايران

ناشر : پژوهشهاي فرهنگي

- گردآورنده: سيدحسن فني‌زاده

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال