آزمون يار: نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

آزمون يار: نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

ناشر : قلم ‌برتر

- نويسنده: سلماز فرامرزي‌گروسي - نويسنده: اصغر عليزاده

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني - قسمت اول (مقطع دكترا)

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني - قسمت اول (مقطع دكترا)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: فرشته قندهاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (قسمت دوم)

اصول و فنون نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني (قسمت دوم)

ناشر : سنجش و دانش

- گردآورنده: فرشته قندهاري

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


راهنماي عملي نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

راهنماي عملي نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

ناشر : جوهر حيات

- نويسنده: ج‍رال‍د ك‍وري‌ - نويسنده: Gerald Corey

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

كاربرد نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني در توانبخشي معلولين

كاربرد نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني در توانبخشي معلولين

ناشر : دانژه

- نويسنده: آناهيتا خدابخشي‌كولايي

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال


گنجينه‌ي طلايي نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

گنجينه‌ي طلايي نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

ناشر : پيام دانشگاهي

- نويسنده: عليرضا آقايوسفي - نويسنده: مرتضي ترخان

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

نظريه‌هاي روان‌درماني و مشاوره

نظريه‌هاي روان‌درماني و مشاوره

ناشر : موسسه ‌خدمات ‌فرهنگي ‌رسا

- نويسنده: ريچارد شارف - مترجم: مهرداد فيروزبخت

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

نظريه‌هاي روان‌درماني و مشاوره: نظريه، عمل و تحقيق

نظريه‌هاي روان‌درماني و مشاوره: نظريه، عمل و تحقيق

ناشر : ويرايش

- نويسنده: كارول شاو آستد - نويسنده: Carol Shaw Austad

قیمت : ۵۸۰۰۰۰ ریال


نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

ناشر : رسانه شرق

- نويسنده: ج‍ان‍ت‌ ول‍ف‌ - نويسنده: Janet Wolff

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

نظريه‌هاي مشاوره و روان‌درماني

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

قیمت : ۰ ریال