پيرنگ‌هاي بي‌نيرنگ : نقدنامه آثار نادر ابراهيمي

پيرنگ‌هاي بي‌نيرنگ : نقدنامه آثار نادر ابراهيمي

ناشر : كانون انديشه جوان

- نويسنده: فاطمه جنتي راد

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

نقد آثار نادر ابراهيمي

نقد آثار نادر ابراهيمي

ناشر : نداي كارآفرين

- نويسنده: حميد صالحي

قیمت : ۰ ریال