برنامه‌ريزي نيروي انساني در سازمان‌هاي آموزشي (روش‌ها - تجربيات - مهارت‌ها)

برنامه‌ريزي نيروي انساني در سازمان‌هاي آموزشي (روش‌ها - تجربيات - مهارت‌ها)

ناشر : مديران امروز

- مترجم: سيدحسين ابطحي - نويسنده: اوليويه برتران

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

شيرين: خاطرات جمعي از رزمندگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

شيرين: خاطرات جمعي از رزمندگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران

ناشر : برتر انديشان

- نويسنده: ابراهيم صادقي‌مقانلو

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

‏‫صفحه مجوز‏‫: ‏‫برترين دانسته‌هاي مديريتي در بهره‌وري نيروي‌انساني

‏‫صفحه مجوز‏‫: ‏‫برترين دانسته‌هاي مديريتي در بهره‌وري نيروي‌انساني

ناشر : انتشارات ماهواره

- نويسنده: سارا جوانبخت

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عشق نيروي برتر

عشق نيروي برتر

ناشر : سپنج

- مترجم: هوشيار رزم‌آزما - نويسنده: جوزف مورفي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

عشق نيروي برتر

عشق نيروي برتر

ناشر : سپنج،نوبخت

- نويسنده: ژوزف مورفي - مترجم: هوشيار رزم

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

كسب برتري هوايي: قدرت هوايي: هواپيما، سامانه‌هاي تسليحاتي و فناوري‌ها

كسب برتري هوايي: قدرت هوايي: هواپيما، سامانه‌هاي تسليحاتي و فناوري‌ها

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، نيروي هوايي، مركز انتشارات راهبردي نهاجا

- نويسنده: ‏‫جي. آر.‬ واكر - نويسنده: J. R. Walker

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


نيروي برتر

نيروي برتر

ناشر : روايت نو

- نويسنده: سنجر بناگر

قیمت : ۱۷۶۰۰۰ ریال

نيروي برتر لاكي

نيروي برتر لاكي

ناشر : پيدايش

- مترجم: آنيتا يارمحمدي - نويسنده: سوزان پاترون

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

نيروي برشي در تيرهاي مقطع باز و بسته و Cut out "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

نيروي برشي در تيرهاي مقطع باز و بسته و Cut out "مرجع دانشگاهي (دكتري)"

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌مهندسي‌هوافضامدرسان‌برتر

قیمت : ۱۱۷۰۰۰ ریال


نيروي مركزي، قوانين كپلر و الكترواستاتيك در فيزيك پايه (2) "مرجع دانشگاهي (كارشناسي ارشد)"

نيروي مركزي، قوانين كپلر و الكترواستاتيك در فيزيك پايه (2) "مرجع دانشگاهي (كارشناسي ارشد)"

ناشر : مدرسان برتر

- نويسنده: دپارتمان‌فيزيك‌مدرسان‌برتر

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال