پدافند غيرعامل و امنيت در فضاي سايبري

پدافند غيرعامل و امنيت در فضاي سايبري

ناشر : دانشكده علوم و فنون فارابي

- نويسنده: مرتضي واحدي - نويسنده: مجيد نصراصفهاني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال