100 ايده براي آموزش و رشد خلاقيت

100 ايده براي آموزش و رشد خلاقيت

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: وندي باكت - نويسنده: استيون باكت

قیمت : ۴۵۰۰۰ ریال

100 ايده براي تدريس حل مسئله، استدلال و درك اعداد

100 ايده براي تدريس حل مسئله، استدلال و درك اعداد

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: آلن توئيتس - مترجم: مرضيه مجتهدي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

100 ايده براي كمك به دانش‌آموزان داراي مشكلات اجتماعي، عاطفي و رفتاري

100 ايده براي كمك به دانش‌آموزان داراي مشكلات اجتماعي، عاطفي و رفتاري

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: روي هاوارث - مترجم: نورعلي خواجوند

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


100 ايده براي كمك به دانش‌آموزان مبتلا به اختلال "بيش‌فعالي و نقص توجه"

100 ايده براي كمك به دانش‌آموزان مبتلا به اختلال "بيش‌فعالي و نقص توجه"

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: جف كيولي - نويسنده: پولين ليتم

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

101 phrasal verbs = 101 افعال دو كلمه‌اي (كاربردي)

101 phrasal verbs = 101 افعال دو كلمه‌اي (كاربردي)

ناشر : پژواك‌ جامعه

- نويسنده: غلامرضا رحيمي - ويراستار: هايده مختاري

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال

101 روش براي دگرگوني زندگي شما

101 روش براي دگرگوني زندگي شما

ناشر : پژواك‌ جامعه

- نويسنده: وين‌دبليو داير - مترجم: پونه ميرشمسي

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال


101 ضرب‌المثل آمريكايي

101 ضرب‌المثل آمريكايي

ناشر : پژواك‌ جامعه

- گردآورنده: غلامرضا رحيمي - ويراستار: فرزانه دليري‌مقدم

قیمت : ۱۵۰۰۰ ریال

۱۰۰ ايده براي آموزش رشد جسماني

۱۰۰ ايده براي آموزش رشد جسماني

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: سايمون براون‌هيل - نويسنده: Simon Brownhill

قیمت : ۰ ریال

۱۰۰ ايده براي آموزش رشد فردي، اجتماعي و هيجاني

۱۰۰ ايده براي آموزش رشد فردي، اجتماعي و هيجاني

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: جوديت توئيتس - نويسنده: Judith Thwaites

قیمت : ۰ ریال


۱۰۰ ايده براي آموزش مفاهيم و درك جهان

۱۰۰ ايده براي آموزش مفاهيم و درك جهان

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: آلن توئيتس - نويسنده: Alan Thwaites

قیمت : ۰ ریال

۱۰۰ ايده براي رشد عمل خوب در مراحل مقدماتي (مهدكودك و پيش‌‍دبستاني)

۱۰۰ ايده براي رشد عمل خوب در مراحل مقدماتي (مهدكودك و پيش‌‍دبستاني)

ناشر : پژواك فرزان

- نويسنده: وندي بوكت - نويسنده: Wendy Bowkett

قیمت : ۰ ریال