اعتياد (سبب‌شناسي و درمان): رشته روان‌شناسي

اعتياد (سبب‌شناسي و درمان): رشته روان‌شناسي

ناشر : دانشگاه پيام نور

- ويراستار: حسين زارع - نويسنده: ثريا اسلام‌دوست

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

اعتياد به اينترنت (از ديدگاه روان‌شناسي) به انضمام واژه‌نامه توصيفي

اعتياد به اينترنت (از ديدگاه روان‌شناسي) به انضمام واژه‌نامه توصيفي

ناشر : آواي نور

- نويسنده: حسين كارشكي - نويسنده: فاطمه بيدي

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

‏‫روان‌شناسي اعتياد

‏‫روان‌شناسي اعتياد

ناشر : رشد و توسعه

- نويسنده: اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ اك‍ب‍ري‌

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


روان‌شناسي اعتياد با نگاهي بر عوامل محيطي

روان‌شناسي اعتياد با نگاهي بر عوامل محيطي

ناشر : انتشارات صالحيان

- نويسنده: منير زماني - نويسنده: Monir Zamani

قیمت : ۰ ریال

روان‌شناسي زن، بارداري و اعتياد

روان‌شناسي زن، بارداري و اعتياد

ناشر : نسل روشن

- نويسنده: شهين رضايي‌شهري

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

روان‌شناسي وابستگي به مواد: سبب‌شناسي، تشخيص و درمان اعتياد

روان‌شناسي وابستگي به مواد: سبب‌شناسي، تشخيص و درمان اعتياد

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: نعيمه بزمي

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال


كتاب تحليلي روان‌شناسي اعتياد (ويژه دانشجويان روانشناسي)

كتاب تحليلي روان‌شناسي اعتياد (ويژه دانشجويان روانشناسي)

ناشر : راه

- نويسنده: فاطمه قراگوزلو

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مشاوره و روان‌شناسي اعتياد

مشاوره و روان‌شناسي اعتياد

ناشر : اسماعيل تبار

- نويسنده: م‍ه‍دي‌ اس‍م‍اع‍ي‍ل‌ت‍ب‍ار

قیمت : ۱۹۰۰۰۰۰ ریال