متالورژي جوشكاري

متالورژي جوشكاري

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان

علي اشرفي

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان، مركز نشر

جان سي. ليپولد


متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري

ناشر : دانشگاه صنعتي امير‌كبير( پلي تكنيك تهران)

جان سي. ليپولد

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري

ناشر : دانشگاه تربيت مدرس

جان سي. ليپولد

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري آلياژهاي پايه نيكل

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري آلياژهاي پا ...

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

مهدي اميني


متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري فولادهاي زنگ‌نزن

متالورژي جوشكاري و جوش‌پذيري فولادهاي زن ...

ناشر : جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان، مركز انتشارات

محمد رحمتي