اثر بخشي خودتنظيمي در يادگيري دانش آموزان

اثر بخشي خودتنظيمي در يادگيري دانش آموزا ...

ناشر : ميعاد انديشه

پدیدآور: طاهر هوشمند

اثربخشي مشاوره گروهي راه حل محور بر خودتنظيمي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني

اثربخشي مشاوره گروهي راه حل محور بر خودت ...

ناشر : انتشارات علمي سنا

پدیدآور: آرش مراديان

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و يادگيري خودتنظيمي در زندگي با درنظرگرفتن مسايل اقتصادي و اجتماعي

بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و يادگيري خو ...

ناشر : انديشه نوآوران

پدیدآور: زهرا مقرنس‌بند


بي حوصلگي در كلاس درس: پرداختن به انگيزه، خودتنظيمي و مشاركت در يادگيري دانش آموزان

بي حوصلگي در كلاس درس: پرداختن به انگيزه ...

ناشر : انتشارات صالحيان

پدیدآور: ‏‫گيل ال.‬ مكلم

خستگي در كلاس درس با تاكيد بر انگيزش، خودتنظيمي و اشتياق يادگيري دانش آموزان

خستگي در كلاس درس با تاكيد بر انگيزش، خو ...

ناشر : دانشگاه لرستان

پدیدآور: ‏‫گيل ال.‬ مكلم

خودتنظيمي

خودتنظيمي

ناشر : رشد فرهنگ

پدیدآور: بهار شهيدي


خودتنظيمي و خلاقيت

خودتنظيمي و خلاقيت

ناشر : موسسه آموزشي تاليفي ارشدان

پدیدآور: مرجان‌السادات قاضي‌زاده فرد

‏‫خودتنظيمي و كمال گرايي در اعتياد

‏‫خودتنظيمي و كمال گرايي در اعتياد

ناشر : سيمين

پدیدآور: مريم اسكندر پور


درمان اختلال ويژه يادگيري با آموزش مهارت خودتنظيمي  : به همراه پرتكل درماني راهنماي روانشناسان و مشاوران،معلمان و مربيان،دانشجويان و والدين جهت كار با دانش آموزان تمام مقاطع تحصيلي

درمان اختلال ويژه يادگيري با آموزش مهارت ...

ناشر : رئوف احمديان

پدیدآور: رئوف احمديان

راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تحصيلي

راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با پيشرفت تح ...

ناشر : شاپرك سرخ

پدیدآور: سيده‌مريم رئيس‌الاسلام‌زاده

راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در آموزش عالي

راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي در آموزش عال ...

ناشر : انتشارات نوآوران‌دانش

پدیدآور: رامين محرم‌زاده