رمزنگاري و امنيت شبكه

رمزنگاري و امنيت شبكه

ناشر : عليرضا اصغري

پدیدآور: بهروز فروزان

رمزنگاري و امنيت شبكه (روش ها٬ مدل ها و استانداردها)

رمزنگاري و امنيت شبكه (روش ها٬ مدل ها و ...

ناشر : محمد محسن پهلوان

پدیدآور: محمدمحسن پهلوان


رمزنگاري و امنيت شبكه( مباني و راهكارها)

رمزنگاري و امنيت شبكه( مباني و راهكارها)

ناشر : دانشگاه جامع امام حسين (ع)، موسسه چاپ و انتشارات

پدیدآور: William Stallings