اسرار فروش

اسرار فروش

ناشر : سيته

پدیدآور: ‏‫ م‍ن‍ي‍ژه (ش‍ي‍خ ج‍وادي )‬ ب‍ه‍زاد

اسرار فروش با هوش هيجاني

اسرار فروش با هوش هيجاني

ناشر : انتشارات صالحيان

پدیدآور: جب بلانت

اسرار فروش ديجي كالا : چگونه مانند ديجي كالا ميلياردي بفروشيم

اسرار فروش ديجي كالا : چگونه مانند ديجي ...

ناشر : نشر وافي

پدیدآور: علي محمدي دوست


اسرار فروشندگان حرفه اي: جديترين روانشناسي تكنيك هاي برتر فروش

اسرار فروشندگان حرفه اي: جديترين روانشنا ...

ناشر : انتشارات نباتي

پدیدآور: زهرا رحيمي آذر

اسرار موفقيت استيو جابز: معرفي، بازاريابي و فروش به سبك استيو جابز

اسرار موفقيت استيو جابز: معرفي، بازارياب ...

ناشر : روياي پارسيان

پدیدآور: كارماين گالو