آموزش تار،سه تار (كتاب دوم)

آموزش تار،سه تار (كتاب دوم)

ناشر : صفي عليشاه

پدیدآور: روح الله

ترنج (سي و دو تصنيف و ترانه براي تار و سه تار) مناسب هنرجويان مبتدي تا پيشرفته : جزوه كمك آموزشي كتاب اول و دوم هنرستان

ترنج (سي و دو تصنيف و ترانه براي تار و س ...

ناشر : برترانديشان

پدیدآور: زهره طاهري


دستور مقدماتي تار و سه تار كتاب اول هنرستان

دستور مقدماتي تار و سه تار كتاب اول هنرس ...

ناشر : گنجينه كتاب نارون

پدیدآور: نصرالله زرين پنجه

دستور مقدماتي تار و سه تار كتاب دوم هنرستان

دستور مقدماتي تار و سه تار كتاب دوم هنرس ...

ناشر : گنجينه كتاب نارون

پدیدآور: روح الله خالقي


كتاب تار و سه  تار: دوره ي ابتدايي  بخش اول (ميزان هاي ساده)

كتاب تار و سه تار: دوره ي ابتدايي بخش ...

ناشر : گنجينه كتاب نارون

پدیدآور: سيدعيسي غفاري


كتاب تار و سه  تار: دوره ي ابتدايي  بخش دوم (ميزان هاي تركيبي)

كتاب تار و سه تار: دوره ي ابتدايي بخش ...

ناشر : گنجينه كتاب نارون

پدیدآور: سيدعيسي غفاري

كتاب تار و سه  تار: دوره ي متوسطه (ميزان هاي لنگ، تكنيك ها و پرده شناسي دستگاه ها و آوازهاي موسيقي ايراني)

كتاب تار و سه تار: دوره ي متوسطه (ميزان ...

ناشر : گنجينه كتاب نارون

پدیدآور: سيدعيسي غفاري

كتاب سه تار

كتاب سه تار

ناشر : ماهور

پدیدآور: محمد افتخاري