مديريت دانش، فرايندها، رويكردها، به كارگيري دستنامه پياده سازي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


17%
مديريت دانش، فرايندها، رويكردها، به كارگيري دستنامه پياده سازي

مديريت دانش، فرايندها، رويكردها، به كارگ ...

ناشر : نشر تيسا

علي ربيعي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۶۹۸۷۰ ریال