آف‍ري‍ن‍ش  م‍ح‍لات  و م‍ك‍ان ه‍ا در م‍ح‍ي‍ط ان‍س‍ان  س‍اخ‍ت

آف‍ري‍ن‍ش م‍ح‍لات و م‍ك‍ان ه‍ا در م‍ح‍ ...

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه ت‍ه‍ران ، م‍وس‍س‍ه ان‍ت‍ش‍ارات

پدیدآور: ديويد چپمن

آيين ها و آداب نوروز (در گذر زمان و مكان)

آيين ها و آداب نوروز (در گذر زمان و مكان ...

ناشر : باغ كاغذي

پدیدآور: نوروزعلي نوروزي


بازي با دايره هاي كاغذي: انسان ها و مكان ها

بازي با دايره هاي كاغذي: انسان ها و مكان ...

ناشر : نشر طبيب

پدیدآور: اميرحسين يزدانيان پور

بزن بريم بچه ها: شناخت مكان ها، خانه، مدرسه، باغ وحش، رستوران، فروشگاه اسباب بازي، لباس فروشي

بزن بريم بچه ها: شناخت مكان ها، خانه، مد ...

ناشر : زرين مهر

پدیدآور: ك‍ي‍وان س‍ال‍م‍ي ف‍ي‍ه


تشريح ابعاد مكان سازي نيازها،فرصت ها،دارايي ها

تشريح ابعاد مكان سازي نيازها،فرصت ها،دار ...

ناشر : شركت عمران و بهسازي شهري

پدیدآور: مهيار عارفي

تكنيك ها و مدل هاي مكان يابي كاربري اراضي در سكونتگاه هاي روستايي (با تكيه بر نيازهاي جامعه ي روستايي و استانداردهاي موجود در محيط GIS)

تكنيك ها و مدل هاي مكان يابي كاربري اراض ...

ناشر : پرهام نقش

پدیدآور: علي اكبر عنابستاني


خطوط تاثير، تغيير مكان سازه ها و استفاده براي تحليل سازه هاي نامعين در تحليل سازه ها "مرجع دانشگاهي (كارشناسي ارشد)"

خطوط تاثير، تغيير مكان سازه ها و استفاده ...

ناشر : مدرسان برتر

پدیدآور: دپارتمان مهندسي عمران مدرسان برتر

راهبردهاي رسانه اي براي بازاريابي مكان ها در موقعيت هاي بحراني «بهبود تصوير شهرها، كشورها و مقصدهاي گردشگري»

راهبردهاي رسانه اي براي بازاريابي مكان ه ...

ناشر : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش و سنجش افكار

پدیدآور: بهنام رضاقلي زاده