اين روزها به خاطر عشق تو

اين روزها به خاطر عشق تو

ناشر : فصل پنجم

پدیدآور: فرشاد فرصت صفايي

به خاطر بي توجهي هايت از تو متشكرم

به خاطر بي توجهي هايت از تو متشكرم

ناشر : راستين

پدیدآور: ناصر فتوگرافي

به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : پرسمان

پدیدآور: مژگان مظفري


به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : هنر اول

پدیدآور: ابراهيم سعيدي ملكي

به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : رخ مهتاب

پدیدآور: سميه(نيلوفر) لاري

به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : آوش

پدیدآور: سيده عطيه شيخ احمدي


به خاطر تو

به خاطر تو

ناشر : پرسمان

پدیدآور: ليلا دارابي

به خاطر تو عوض شدم

به خاطر تو عوض شدم

ناشر : ترانه‌ي سايه‌ها

پدیدآور: فاطمه گل‌پور

به خاطر تو!

به خاطر تو!

ناشر : آندياگستر

پدیدآور: زيبا نجف زاده


به خاطر تو: خاطرات و دل نوشته هاي ابراهيم سعيدي ملكي.

به خاطر تو: خاطرات و دل نوشته هاي ابراهي ...

ناشر : هنر اول

پدیدآور: ابراهيم سعيدي ملكي

به خاطر من، به خاطر تو

به خاطر من، به خاطر تو

ناشر : انتشارات اميرمحمد

پدیدآور: فاطمه صحرايي

به خاطر نگاه تو

به خاطر نگاه تو

ناشر : انديشمندان كسرا

پدیدآور: اكبر غفارنژاد