اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گراي مديران در سازمان ها

اثربخشي سبك هاي رهبري مراوده اي و تحول گ ...

ناشر : ‏‫ نام آوران ماندگار

پدیدآور: احد كارگرنجفي

بررسي عوامل بهسازي رهبري و مديريت سازمان ها در نهج البلاغه

بررسي عوامل بهسازي رهبري و مديريت سازمان ...

ناشر : دوستدار

پدیدآور: مهوش كلانترهرمزي

‏‫رهبران متحول مي شوند‏‫: يازده گام براي تحول در رهبري سازمان‮‬ ها و شركت ها

‏‫رهبران متحول مي شوند‏‫: يازده گام براي ...

ناشر : بهار سبز

پدیدآور: ع‍ل‍ي ع‍ل‍ي پ‍ن‍اه‍ي


رهبري استراتژيك در سازمان هاي رسانه اي ايران؛ بايسته ها و مولفه ها

رهبري استراتژيك در سازمان هاي رسانه اي ا ...

ناشر : پارس ضياء

پدیدآور: حسن كربلايي حاجي اوغلي

رهبري اصيل و قدرت مديران در سازمان ها

رهبري اصيل و قدرت مديران در سازمان ها

ناشر : نشاء

پدیدآور: سيدصلاح الدين نقشبندي

رهبري در سازمان ها

رهبري در سازمان ها

ناشر : انتشارات سروش و ستاره

پدیدآور: فهيمه منصور


رهبري در سازمان ها موضات جاري وروندهاي كليدي

رهبري در سازمان ها موضات جاري وروندهاي ك ...

ناشر : روزنه

پدیدآور: روح الله قادري كنگاوري

رهبري در سازمان: تكنيك ها و نظريه هاي رهبري با رويكرد كاربردي

رهبري در سازمان: تكنيك ها و نظريه هاي ره ...

ناشر : ‏‫موسسه كتاب مهربان نشر

پدیدآور: بهروز پورولي


مديريت و رهبري در سازمان ها

مديريت و رهبري در سازمان ها

ناشر : گيوا

پدیدآور: آرزو آزادبخت