امنيت در رايانش ابري

امنيت در رايانش ابري

ناشر : نو بيان

حامد رسولي

امنيت در رايانش ابري سيار

امنيت در رايانش ابري سيار

ناشر : ميعاد انديشه

مجتبي رضواني

‏‫امنيت و جنبه ذخيره‌سازي داده‌ها در رايانش ابري‮‬

‏‫امنيت و جنبه ذخيره‌سازي داده‌ها در راي ...

ناشر : موسسه نشر سيمرغ آسمان آذرگان

‏‫پراچي اس.‏‬ دشپند


امنيت و مكان يابي در شبكه هاي رايانش ابري

امنيت و مكان يابي در شبكه هاي رايانش ابر ...

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد بوشهر

سيدجواد ميرعابديني