مديريت دانش و موفقيت مديريت ارتباط مشتري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


‏‫موفقيت مديريت ارتباط با مشتري از دريچه مديريت دانش‮‬

‏‫موفقيت مديريت ارتباط با مشتري از دريچه ...

ناشر : فراگيران سينا

محمدجواد فرهادي

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت دانش و موفقيت مديريت ارتباط مشتري

مديريت دانش و موفقيت مديريت ارتباط مشتري

ناشر : موسسه انديشه كامياب ايرانيان

محبوبه رضاعلي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال